Detail objektu Ořechov, U kašny

Agenda Podzemní voda
Identifikátor PB0409
Tok
Název stanice U kašny
Nadm. výška nuly vodočtu 320.00 m n.m.
Číslo hydrologického pořadí 3-4-15-03-1220
Pobočka Brno
Počátek pozorování [rok]
Konec pozorování [rok]
Souvislé měření Souvislé měření : Ne
Obec Ořechov
Katastrální území Ořechov
Hydrogeologický rajón 6570
Typ Pramen
Identifikátor Název Sledované období
QT Týdenní vydatnosti pramene 1970-1997
TT Týdenní teploty 1970-1997