Detail objektu Žarošice, Svobodova studánka

Agenda Podzemní voda
Identifikátor PB0423
Tok
Název stanice Svobodova studánka
Nadm. výška nuly vodočtu 275.00 m n.m.
Číslo hydrologického pořadí 3-4-17-01-0220
Pobočka Brno
Počátek pozorování [rok]
Konec pozorování [rok]
Souvislé měření Souvislé měření : Ne
Obec Žarošice
Katastrální území Žarošice
Hydrogeologický rajón 3230
Kategorie A2
Typ Pramen
Identifikátor Název Sledované období
QT Týdenní vydatnosti pramene 1974-2014
TT Týdenní teploty 1974-2014