Detail objektu Snovídky, Bezdýnka

Agenda Podzemní voda
Identifikátor PB0428
Tok
Název stanice Bezdýnka
Nadm. výška nuly vodočtu 250.00 m n.m.
Číslo hydrologického pořadí 3-4-17-01-0700
Pobočka Brno
Počátek pozorování [rok]
Konec pozorování [rok]
Souvislé měření Souvislé měření : Ne
Obec Mouchnice
Katastrální území Mouchnice
Hydrogeologický rajón 3230
Typ Pramen
Identifikátor Název Sledované období
QT Týdenní vydatnosti pramene 1975-1988
TT Týdenní teploty 1975-1988