Detail objektu Čeložnice, U kolomaznice

Agenda Podzemní voda
Identifikátor PB0433
Tok
Název stanice U kolomaznice
Nadm. výška nuly vodočtu 400.00 m n.m.
Číslo hydrologického pořadí 3-4-17-01-0730
Pobočka Brno
Počátek pozorování [rok]
Konec pozorování [rok]
Souvislé měření Souvislé měření : Ne
Obec Čeložnice
Katastrální území Čeložnice
Hydrogeologický rajón 2250
Kategorie A2
Typ Pramen
Identifikátor Název Sledované období
QT Týdenní vydatnosti pramene 1979-2014
TT Týdenní teploty 1979-2014