Detail objektu Luleč, Pod hřištěm

Agenda Podzemní voda
Identifikátor PB0483
Tok
Název stanice Pod hřištěm
Nadm. výška nuly vodočtu 330.00 m n.m.
Číslo hydrologického pořadí 3-4-12-02-0140
Pobočka Brno
Počátek pozorování [rok]
Konec pozorování [rok]
Souvislé měření Souvislé měření : Ne
Obec Luleč
Katastrální území Luleč
Hydrogeologický rajón 2230
Kategorie C
Typ Pramen
Identifikátor Název Sledované období
QT Týdenní vydatnosti pramene 1991-2014
TT Týdenní teploty 1991-2014