Detail objektu Mikolajice, Bartákův pramen

Agenda Podzemní voda
Identifikátor PO1008
Tok
Název stanice Bartákův pramen
Nadm. výška nuly vodočtu 308.00 m n.m.
Číslo hydrologického pořadí 3-2-02-02-0930
Pobočka Ostrava
Počátek pozorování [rok]
Konec pozorování [rok]
Souvislé měření Souvislé měření : Ne
Obec Mikolajice
Katastrální území Mikolajice
Hydrogeologický rajón 6611
Typ Pramen
Identifikátor Název Sledované období
QT Týdenní vydatnosti pramene 1972-1980
TT Týdenní teploty 1972-1980