Detail objektu Bílá, Stojanův pramen

Agenda Podzemní voda
Identifikátor PO1801
Tok
Název stanice Stojanův pramen
Nadm. výška nuly vodočtu 625.66 m n.m.
Číslo hydrologického pořadí 3-2-03-01-0010
Pobočka Ostrava
Počátek pozorování [rok]
Konec pozorování [rok]
Souvislé měření Souvislé měření : Ne
Obec Bílá
Katastrální území Bílá
Hydrogeologický rajón 3212
Kategorie A1
Typ Pramen
Identifikátor Název Sledované období
QT Týdenní vydatnosti pramene 1964-2014
TT Týdenní teploty 1964-2014