Detail objektu Jivka, U svatého Jana

Agenda Podzemní voda
Identifikátor PP0018
Tok
Název stanice U svatého Jana
Nadm. výška nuly vodočtu 487.00 m n.m.
Číslo hydrologického pořadí 3-1-01-03-0270
Pobočka Hradec Králové
Počátek pozorování [rok]
Konec pozorování [rok]
Souvislé měření Souvislé měření : Ne
Obec Jívka
Katastrální území Jívka
Hydrogeologický rajón 5161
Typ Pramen
Identifikátor Název Sledované období
QT Týdenní vydatnosti pramene 1969-1972,1977-1986
TT Týdenní teploty 1969-1972,1977-1986