Detail objektu Ždár nad Orlicí, Chotiv

Agenda Podzemní voda
Identifikátor PP0055
Tok
Název stanice Chotiv
Nadm. výška nuly vodočtu 261.00 m n.m.
Číslo hydrologického pořadí 3-1-02-01-0920
Pobočka Hradec Králové
Počátek pozorování [rok]
Konec pozorování [rok]
Souvislé měření Souvislé měření : Ne
Obec Žďár nad Orlicí
Katastrální území Žďár nad Orlicí
Hydrogeologický rajón 1110
Typ Pramen
Identifikátor Název Sledované období
QT Týdenní vydatnosti pramene 1960-1963,1965-1986
TT Týdenní teploty 1960-1963,1965-1986