Detail objektu Lípa, Dlouhá Louka 1

Agenda Podzemní voda
Identifikátor PP0066
Tok
Název stanice Dlouhá Louka 1
Nadm. výška nuly vodočtu 263.00 m n.m.
Číslo hydrologického pořadí 3-1-02-03-0513
Pobočka Hradec Králové
Počátek pozorování [rok]
Konec pozorování [rok]
Souvislé měření Souvislé měření : Ne
Obec Lípa nad Orlicí
Katastrální území Lípa nad Orlicí
Hydrogeologický rajón 1110
Typ Pramen
Identifikátor Název Sledované období
QT Týdenní vydatnosti pramene 1960-1979
TT Týdenní teploty 1960-1979