Detail objektu Zderaz, Kapalice

Agenda Podzemní voda
Identifikátor PP0106
Tok
Název stanice Kapalice
Nadm. výška nuly vodočtu 355.00 m n.m.
Číslo hydrologického pořadí 3-1-03-03-0480
Pobočka Hradec Králové
Počátek pozorování [rok]
Konec pozorování [rok]
Souvislé měření Souvislé měření : Ne
Obec Zderaz
Katastrální území Zderaz
Hydrogeologický rajón 4270
Kategorie A2
Typ Pramen
Identifikátor Název Sledované období
QD Denní vydatnosti pramene 2013
QT Týdenní vydatnosti pramene 1963-1971,1973-2014
TT Týdenní teploty 1963-1971,1973-2014