Detail objektu Střemošice (Bílý Kůň), Klenek

Agenda Podzemní voda
Identifikátor PP0108
Tok Bílý Kůň
Název stanice Klenek
Nadm. výška nuly vodočtu 320.00 m n.m.
Číslo hydrologického pořadí 3-1-03-03-0500
Pobočka Hradec Králové
Počátek pozorování [rok]
Konec pozorování [rok]
Souvislé měření Souvislé měření : Ne
Obec Střemošice
Katastrální území Střemošice
Hydrogeologický rajón 4310
Kategorie B
Typ Pramen
Identifikátor Název Sledované období
QT Týdenní vydatnosti pramene 1957-2007
TT Týdenní teploty 1957-2007