Detail objektu Jarošov (Vranice), Džberka

Agenda Podzemní voda
Identifikátor PP0146
Tok Vranice
Název stanice Džberka
Nadm. výška nuly vodočtu 425.00 m n.m.
Číslo hydrologického pořadí 3-1-03-03-0400
Pobočka Hradec Králové
Počátek pozorování [rok]
Konec pozorování [rok]
Souvislé měření Souvislé měření : Ne
Obec Proseč
Katastrální území Proseč u Skutče
Hydrogeologický rajón 4270
Typ Pramen
Identifikátor Název Sledované období
QT Týdenní vydatnosti pramene 1973-1997
TT Týdenní teploty 1973-1997