Detail objektu Malá Skála, Teplice

Agenda Podzemní voda
Identifikátor PP0193
Tok
Název stanice Teplice
Nadm. výška nuly vodočtu 263.00 m n.m.
Číslo hydrologického pořadí 3-1-05-02-0050
Pobočka Praha
Počátek pozorování [rok]
Konec pozorování [rok]
Souvislé měření Souvislé měření : Ne
Obec Malá Skála
Katastrální území Vranové I
Hydrogeologický rajón 6414
Typ Pramen
Identifikátor Název Sledované období
QT Týdenní vydatnosti pramene 1964-1979
TT Týdenní teploty 1964-1979