Pasport látky dikofol


Zpět na přehled látekTisk pasportu Tisk pasportu
Filtrační formulář

Identifikace látky dikofol

Triviální název :
dikofol
CAS-No :
115-32-2
Systematický název :
4-chloro-α-(4-chlorophenyl)-α-(trichloromethyl)benzenemethanol
Chemický vzorec :
C14H9Cl5O
EINECS-No :
204-082-0
Identifikace ČHMÚ :
FE0930
CIPAC-No :
123
Strukturní vzorec
strukturní vzorec
Synonyma :
Acarin (undefined), Carbax (undefined), Cekudifol (undefined), Hilfol (undefined), Keltane (undefined), Milbol (undefined), Mitigan (undefined)
Relevance :
biota - potencionálně relevantní (vysoký biokoncentrační nebo bioakumulační faktor)
podzemní voda - nerelevantní
sedimenty, plaveniny - nerelevantní

Dikofol je účinná látka

Metabolity látky dikofol :

          +------ 4-4'dichloro benzophenon (4,4'-DBP)

          +------ dicofol o,p'

Aktivita účinné látky
Akaricid
Zařazení do skupiny účinných látek
SMILES látky
C1=CC(=CC=C1C(C2=CC=C(C=C2)Cl)(C(Cl)(Cl)Cl)O)Cl
Clc1ccc(cc1)C(O)(c2ccc(Cl)cc2)C(Cl)(Cl)Cl
OC(c1ccc(Cl)cc1)(c1ccc(Cl)cc1)C(Cl)(Cl)Cl


Vlastnosti a chování látky dikofol

Molekulová hmotnost (g/mol) 370,4895
Rozpustnost (mg/l) VODA min. 0, max. 1,32
Poločas rozpadu (dny) půda min. 30, max. 80
Bioakumulační potenciál vysoky
Biokoncentrační faktor vysoky potencial 10000
Log KOW min. 4,08, max. 6,056
KOC min. 56,4, max. 46900


Toxicita a hygiena

toxicita hodnota - medián (mg/l) organismus druh
LD50 644.25 potkan Potkan (Ratus ratus)
LC50 0.21 ryby Pstruh duhový (Oncorhynchus mykiss)
LC50 0.73 ryby Kapr obecný (Cyprinus carpio)
EC50 0.075 řasy Desmodesmus subspicatus
LC50 0.265 dafnie Hrotnatka velká (Daphnia magna)
EC50 0.14 dafnie Hrotnatka velká (Daphnia magna)


Klasifikace toxicity dle vyhlášky č.232/2004 Sb. a WHO

ADI - Acceptable daily intake
(mg/kg těl. hm. a den)
Vyhláška č.232/2004 Sb. WHO
0.002 Xn (zdraví škodlivý) III - málo nebezpečný


R-věty

R43 ,   R50 ,   R53


Limity

Látka Agenda Matrice Název Typ výpočtu Limity
min max aspekt
dikofol Podzemni voda Voda Vyhláška MŽP a MZE 5/2011 - Vyhláška MŽP a MZE 5/2011 MAX   0.1 (>
dikofol Povrchova voda Voda Nařízení vlády 401/2016 AVG   0.0013 (>
dikofol Povrchova voda Voda Pevný limit pro načítání dat C90 0.0001 10 (>
dikofol Povrchova voda Bentos Směrnice EP a Rady 2013/39/EU - novela 2000/60/ES a 2008/105/ES AVG   33 (>
dikofol Povrchova voda Dreissena Směrnice EP a Rady 2013/39/EU - novela 2000/60/ES a 2008/105/ES AVG   33 (>
dikofol Povrchova voda Ryba - plůdek Směrnice EP a Rady 2013/39/EU - novela 2000/60/ES a 2008/105/ES AVG   33 (>
dikofol Povrchova voda Ryby Směrnice EP a Rady 2013/39/EU - novela 2000/60/ES a 2008/105/ES AVG   33 (>


Analytika a vzorkování

Předúprava vzorků Analytická metoda
matrice úprava vz. koncentrační metoda čištění extraktu derivatizace separační metoda detekce publikace


Použití látky dikofol na plodiny

Použití látky dikofol na plodiny
Plodina použití od použití do


Období použití látky dikofolLátka dikofol obsažená v přípravcích

Přípravek Obsah (g/kg, g/l) Registrátor přípravku


Odhad plošné distribuce v letech 2007-2009Spotřeba látky (kg,l) dikofol v závislosti na plodině a období

  2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994
Brambory 0 0 0 0 0 0 0 0
DDD 0 0 0 0 0 0 0 0
Chmel 132.3 8 5 185 249 524 3437 9616
Kukuřice 0 0 0 0 0 0 0 0
Luskoviny 0 0 0 0 0 0 0 0
Nezařazeno 0 0 0 0 0 0 0 0
Obiloviny 0 0 0 0 0 0 0 0
Obiloviny ozimé 0 0 0 0 0 0 0 0
Olejniny 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní 0 0 0 0 0 1 0 7
Ovoce 0 0 0 0 0 0 0 0
Pícniny 0 0 0 0 0 0 0 0
Réva vinná 0 0 0 0 0 0 0 0
Řepa cukrová a krmná 0 0 0 0 0 0 0 0
Řepka a olejniny 0 0 0 0 0 0 0 0
Sady 0 0 39 109 0 12 0 33
Zelenina 0 0 0 0 0 4 0 0


Sumace látky dikofol za období a správní celek

Filtrační formulář : Agregace aplikovaného množství v závislosti na roce a správním celku

správní celek rok

správní celek aplikované množství jednotka rok
Česká republika 132.3 kg, l 2001


Výskyt látky dikofol na území ČR

Zdroj dat Agenda Matrice Typ odběru Rok Pod MS Rozsah naměřených hodnotZranitelnost vod látkou dikofol

Zranitelnost - Podzemní vody

Zranitelnost - Podzemní vody

Rizikové oblasti - dikofol

Pro určení rizikových oblastí povrchových/podzemních vod byly využity mapy zranitelnosti a mapy kategorizace hydrologických povodí/útvarů podzemních vod.
Povodí/útvary podzemních vod kategorie 5 (viz. sekce Výskyt látky) jsou považovány za nejvíce rizikové, protože se na jejich území používají účinné látky v nezanedbatelném množství a výskyt účinných látek a jejich metabolitů v nich byl potvrzen (min. 30% vzorků bylo pozitivních, nebo koncentrace překročila hodnotu 0,1 µgl). Z map zranitelnosti (viz. sekce Zranitelnost vod) byly pro účely identifikace rizikových oblastí extrahovány oblasti se zranitelností vyšší než střední (šedé oblasti).


Publikace relevantní k látce dikofol

Nalezených publikací : 52

id. publikace abstrakt
3088 Sorensen, J. P. R.; Lapworth, Dan J.; Nkhuwa, D. C. W. et al. Emerging contaminants in urban groundwater sources in Africa In Water Research. Rok vydání 2015, Elsevier Science Ltd, Vol.72, lokace 51-63. ISSN 043-1354.
URL odkaz : http://www.elsevier.com/wps/find/journaldescription.cws_home/309/description#description
2943 Gangwal, Sumit; Reif, David M.; Mosher, Shad et al. Incorporating exposure information into the toxicological prioritization index decision support framework In Science of The Total Environment. Rok vydání 2012, Vol.435-436, lokace 316-325.
2893 El-Amrani, S.; Pena-Abaurrea, M.; Sanz-Landaluze, J. et al. Bioconcentration of pesticides in Zebrafish eleutheroembryos (Danio rerio) In Science of The Total Environment. Rok vydání 2012, Vol.425, lokace 184-190.
2882 Weston, Donald P.; Ding, Yuping; Zhang, Minghua et al. Identifying the cause of sediment toxicity in agricultural sediments: The role of pyrethroids and nine seldom-measured hydrophobic pesticides In Chemosphere. Rok vydání 2013, Elsevier, Vol.90, lokace 958-964. ISSN 0045-6535.
URL odkaz : http://www.elsevier.com/wps/find/journaldescription.cws_home/362/description#description
2868 Pesticides in stream sediment and aquatic biota: - Current Understanding of Distribution and Major Influences. U.S. Geological Survey, rok vydání 2000, U.S. Geological Survey Fact Sheet 092-00.
2296 Pfeuffer, Richard J.. Ambient Pesticide Monitoring Network: 1992 to 2007 - Ambient Pesticide Monitoring Network: 1992 to 2007. South Florida Water Management District, rok vydání 2009.
2153 Xue, Nandong; Xu, Xiaobai; Jin, Zuliang. Screening 31 endocrine-disrupting pesticides in water and surface sediment samples from Beijing Guanting reservoir In Chemosphere. Rok vydání 2005, Elsevier, Vol.61, 11, lokace str. 1594-1606. ISSN 0045-6535.
URL odkaz : http://www.elsevier.com/wps/find/journaldescription.cws_home/362/description#description
2034 Hatzilazarou, Stefanos P.; Charizopoulos, Emmanouel T.; Papadopoulou-Mourkidou, Euphemia et al. Dissipation of three organochlorine and four pyrethroid pesticides sprayed in a greenhouse environment during hydroponic cultivation of gerbera In Pest Management Science. Rok vydání 2004, Wiley InterScience, Vol.60, lokace str. 1197-1204. ISSN 1096-9063.
URL odkaz : http://www3.interscience.wiley.com/journal/117935712/grouphome/home.html
2007 Lutz, Alder; Kempe, Günter; Vieth, Bärbel et al. RESIDUE ANALYSIS OF 500 HIGH PRIORITY PESTICIDES:BETTER BY GC-MS OR LC-MS/MS? In Mass Spectrometry Reviews. Rok vydání 2006, Wiley InterScience, Vol.25, lokace str. 838-865. ISSN 0277-7037.
URL odkaz : http://www3.interscience.wiley.com/journal/49879/home
1933 Substance Registry Services (SRS). Environmental Protection Agency.
URL odkaz : http://iaspub.epa.gov
 
1932 Pubchem..
URL odkaz : http://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov
 
1853 Cardozo, C.; Fabre, B.; Pepple, M. et al. Sampling for pesticide residues in California well water 1988. California Environmental Protection Agency, rok vydání 1988.  
1852 Cardozo, C.; Moore, C.; Pepple, M. et al. Sampling for pesticide residues in California well water1989. California Environmental Protection Agency, rok vydání 1989.  
1851 Millet, M.; Kirnaru, W.; Pepple, M. et al. Sampling for pesticide residues in California well water 1991. California Environmental Protection Agency, rok vydání 1991.  
1850 Miller, C.; Kirnaru, W.; Pepple, M. et al. SAMPLING FOR PESTICIDE RESIDUES IN CALIFORNIA WELL WATER 1992. California Environmental Protection Agency, rok vydání 1992.
1849 Bartkowiak, D.; Pepple, M.; Troiano, John. SAMPLING FOR PESTICIDE RESIDUES 1997. California Environmental Protection Agency, rok vydání 1997.  
1818 Bartkowiak, D.; Pepple, M.; Troiano, John et al. SAMPLING FOR PESTICIDE RESIDUES IN CALIFORNIA WELL WATER 1997. California Environmental Protection Agency, rok vydání 1998, Department of Pesticide Regulation, August.  
1817 Brown, M.; Ali, S.; Cardozo, C. et al. SAMPLING FOR PESTICIDE RESIDUES IN CALIFORNIA WELL WATER: 1986. California Department of Food and Agriculture, rok vydání 1986, December.  
1780 Cardozo, Catherine L.; Nicosia, Susan; Troiano, John. AGRICULTURAL PESTICIDE RESIDUES IN CALIFORNIA WELL WATER: DEVELOPMENT AND SUMMARY OF A WELL INVENTORY DATA BASE FOR NON-POINT SOURCES. California Environmental Protection Agency, rok vydání 1985, Department of Pesticide Regulation, July.  
1779 Johnson, Bruce; Collison, Chris; Marade, S. J. et al. A test of procedures for determining the ground water protection list. California Environmental Protection Agency, rok vydání 1992, Department of Pesticide Regulation, August.
1776 Miller, C.; Pepple, M.; Weaver, Don et al. Sampling for pesticide residues in California well water 1993. California Environmental Protection Agency, rok vydání 1993, Department of Pesticide Regulation.  
1775 Miller, C.; Newhart, KayLynn; Pepple, M. et al. Sampling for pesticide residues in California well water 1994. California Environmental Protection Agency, rok vydání 1994, Department of Pesticide Regulation.  
1774 Bartkowiak, D.; Newhart, KayLynn; Pepple, M. et al. Sampling for pesticide residues in California well water 1995. California Environmental Protection Agency, rok vydání 1995, Department of Pesticide Regulation.  
1753 Vorkamp, Katrin; Taube, J.; Förster, M. et al. PESTICIDES AS AN UNKNOWN COMPONENT OF BIOLOGICAL WASTE AND ITS PRODUCTS In XI Symposium Pesticide Chemistry. Datum konání 11.-15.9.1999.
1225 Finizio, A.; Villa, S.; Vighi, M.. PREDICTION OF PESTICIDE MIXTURES IN SURFACE WATERS EMITTED FROM SOME RELEVANT CROPS IN ITALY In XIII Symposium in Pesticide Chemistry. Datum konání 3.9. - 6.9. 2007. Institute of Agricultural and Environmental Chemistry.
URL odkaz : http://www.symposiumpesticide.org/modx/index.php?id=71
1093 Fernández-Alba, Amadeo R.. Identification and Quantisation of Pesticides Residues in Fruits and Vegetables by various LC/MS techniques In Summer Symposium on Pesticide Sciences. Datum konání 29.5. - 3.6. 2005.  
867 Monitoring of Pesticide Residues in Products of Plant Origin in the European Union, Norway, Iceland and Liechtenstein. COMMISSION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES, rok vydání 2004.  
853 Heavner, Brad. Toxics on Tap - Pesticides in California Drinking Water Sources. Californians for Pesticide Reform, rok vydání 1999.
821 National Chemical Reference Guide - Standards in the Australian Environment. EPHC.  
787 Pesticides in Stream Sediment and Aquatic Biota - Current Understanding of Distribution and Major Influences. U.S. Geological Survey.  
779 The WHO Recommended Classification of Pesticides by Hazard. World Health Organization, rok vydání 2005, April 12.  
710 Lu, Frank C.. A Review of the Acceptable Daily Intakes of Pesticides Assessed by WHO In Regulatory Toxicology and Pharmacology. Rok vydání 1995, Elsevier Science, Vol.21, lokace str. 352-364. ISSN 0273-2300.
URL odkaz : http://www.elsevier.com/wps/find/journaldescription.cws_home/622939/description#description
619 Papa, Ester; Castiglioni, Sara; Gramatica, P. et al. Screening the leaching tendency of pesticides applied in the AmuDarya Basin (Uzbekistan) In Water Research. Rok vydání 2004, Elsevier Science Ltd, Vol.38, lokace 3485-3494. ISSN 043-1354.
URL odkaz : http://www.elsevier.com/wps/find/journaldescription.cws_home/309/description#description
511 Rissato, Sandra R.; Galhiane, Mário S.; Almeida de, Marcos V. et al. Multiresidue determination of pesticides in honey samples by gas chromatography-mass spectrometry and application in environmental contamination In Food Chemistry. Rok vydání 2007, Elsevier Science, Vol.101, lokace str. 1719-1726. ISSN 0308-8146.
URL odkaz : http://www.elsevier.com/wps/find/journaldescription.cws_home/405857/description#description
281 Schulz, Ralf. Field Studies on Exposure, Effects, and Risk Mitigation of Aquatic - Nonpoint-Source Insecticide Pollution: A Review In Journal of Environmental Quality. Rok vydání 2004, ASA, CSSA, SSSA, Vol.33, February, lokace 419-448.
URL odkaz : http://jeq.scijournals.org
239 Diaz-Diaz, Ricardo; Loague, Keith; Notario, Jesus S.. An assessment of agrochemical leaching potentials for Tenerife In Journal of Contaminant Hydrology. Rok vydání 1999, Elsevier, Vol.36, lokace 1-30. ISSN 0169-7722.
URL odkaz : http://www.elsevier.com/wps/find/journaldescription.cws_home/503341/description#description
75 Thapinta, Anat; Hudak, Paul F.. Use of geographic information systems for assessing groundwater pollution potential by pesticides in Central Thailand In Environment International. Rok vydání 2003, Elsevier, Vol.29, lokace Str. 87-93. ISSN 0160-4120.
URL odkaz : http://www.elsevier.com/wps/find/journaldescription.cws_home/326/description#description
34 Stockholmská úmluva. , vydáno 22.-23.5.2001.  
33 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES. , vydáno 23.10.2000.  
28 Hazardous Substances Data Bank (HSDB). TOXNET, National Library of Medicine, USA.
URL odkaz : http://toxnet.nlm.nih.gov/cgi-bin/sis/htmlgen?HSDB
 
23 ChemIDplus database. National Library of Medicine, USA.
URL odkaz : http://chem.sis.nlm.nih.gov/chemidplus/
 
21 FOOTPRINT Pesticide Properties Database. University of Hertfordshire & FOOTPRINT: creating tools for pesticide risk assessment and management in Europe, rok vydání 2007.
URL odkaz : http://sitem.herts.ac.uk/aeru/ppdb/en/atoz.htm
 
14 INCHEM Pesticide Documents. International Programme on Chemical Safety (IPCS).
URL odkaz : http://www.inchem.org/pages/pds.html
 
13 International Chemical Safety Cards (ICSC). International Labor Organization.
URL odkaz : http://www.ilo.org/public/english/protection/safework/cis/products/icsc/dtasht/a_index.htm
 
12 Chemical Database University of Akron. University of Akron, USA.
URL odkaz : http://ull.chemistry.uakron.edu/
10 Risk Assessment Information System. U.S. Department of Energy, USA.
URL odkaz : https://rais.ornl.gov/
 
9 Environmental Fate Database. Syracuse Research Corporation, USA.
URL odkaz : http://www.syrres.com/esc/efdb.htm
7 EXTOXNET Pesticide Information Profiles. Oregon State University, USA.
URL odkaz : http://extoxnet.orst.edu/pips/ghindex.html
 
6 ESIS - European Chemical Substances Information System. The European Chemicals Bureau (ECB).
URL odkaz : http://ecb.jrc.it/esis/
 
4 The ARS Pesticide Properties Database. USDA Agricultural Research Service, USA.
URL odkaz : http://www.ars.usda.gov/Services/docs.htm?docid=14199
 
3 PAN Pesticide Database. Pesticide Action Network North America.
URL odkaz : http://www.pesticideinfo.org/
 
1 Tomlin, Clive. The e-Pesticide Manual. BCPC Publications, vydáno 2006, ISBN 1 901396 42 8.