PDF sheet for download

Gauge metadata č.3Station category : B

River:Malé LabeStation:Horní Lánov
Kraj:Královéhradecký krajORP:VrchlabíObec:Lánov
Provozovatel:OÚ Lánov
Centrum automatizovaného sběru dat:Povodí Labe Hradec Králové
River km:10.6[km]Stream numbering:1-01-01-0200-0-00
Plocha povodí:[km2]Lat and long:15.6594644 v.d.   50.6324834 s.š.
Nula vodočtu:[m n. m.]Procento plochy povodí toku:54.5
Flood warning levels:[cm][m3s-1]Valid for:
1.SPA (bdělost)105celý tok
2.SPA (pohotovost)145Critical locality:
3.SPA (ohrožení)160Prosečné
Annual average stage:[cm]Design flows:Q1Q5Q10Q50Q100
Annual average flow:1.27[m3s-1][m3s-1]9.4623.431.15364.3
Odesilatel zpráv:Reporting sequency:I.2 x denně
OÚ Lánov II.3 x denně
 III.3hodinové hlášení
Report reciever:Contact:Following report to:
MěÚ VrchlabíKrÚ Královéhradeckého kraje
VHD Povodí Labe Hradec Králové495088730RPP ČHMÚ Hradec Králové
OÚ Dolní Lánov
OÚ Prosečné
Highest stages recorded:
[cm]V. - XI.
  
  
  
  
  
  
  
  
[cm]XII. - IV.
  
  
  
  
  
  
  
  
Comment (cz):
cca 10 m pod mostem, pravý břeh
Map 1:50 000:
 
3[ Generováno : 26.05.2022]