PDF evidenčního listu ke stažení

Evidenční list hlásného profilu č.32Stanice kategorie : B

Tok:LoučnáStanice:Litomyšl
Kraj:Pardubický krajORP:LitomyšlObec:Litomyšl
Provozovatel:ČHMÚ Hradec Králové
Centrum automatizovaného sběru dat:RPP ČHMÚ Hradec Králové, VHD Povodí Labe Hradec Králové
Staničení:61.6[km]Číslo hydrologického pořadí:1-03-02-0190-0-00
Plocha povodí:145.247[km2]Zeměpisné souřadnice:16.307501 v.d.   49.874056 s.š.
Nula vodočtu:325.85[m n. m.]Procento plochy povodí toku:19.9
Stupně povodňové aktivity:[cm][m3s-1]Platnost SPA pro úsek toku:
1.SPA (bdělost)804.816horní tok - hranice okresu
2.SPA (pohotovost)15017.141Kritické místo:
3.SPA (ohrožení)20028.906Litomyšl, Čistá
Průměrný roční stav:32[cm]N-leté průtoky:Q1Q5Q10Q50Q100
Průměrný roční průtok:0.559[m3s-1][m3s-1]3.2411.316.935.746.8
Odesilatel zpráv:Četnost hlášení SPA:I.2 x denně
MěÚ Litomyšl II.3 x denně
 III.3hodinové hlášení
Odesilatel podá zprávu:Spojení na adresáta:Příjemce dále vyrozumí:
MěÚ Vysoké MýtoOÚ Cerekvice nad Loučnou
RPP ČHMÚ Hradec Králové495436257,604290293VHD Povodí Labe Hradec Králové
Nejvyšší zaznamenané vodní stavy:
[cm]V. - XI.
30408.07.1997
12014.06.2020
11822.07.1997
11522.07.2009
  
  
  
  
[cm]XII. - IV.
19629.03.2006
12428.01.2003
12319.03.2005
  
  
  
  
  
Poznámka
údaje vztaženy k současnému vodočtu
Popis umístění profilu:
vodočet asi 200 m nad mostem u železniční stanice, levý břeh
Mapa v měřítku 1:50 000:
 
32[ Generováno : 07.12.2021]