PDF evidenčního listu ke stažení

Evidenční list hlásného profilu č.209cStanice kategorie : B

Tok:Pitkovický potokStanice:Kuří
Kraj:Středočeský krajORP:ŘíčanyObec:Říčany
Provozovatel:ČHMÚ Praha
Centrum automatizovaného sběru dat:
Staničení:8.2[km]Číslo hydrologického pořadí:1-12-01-0190-0-00
Plocha povodí:16.736[km2]Zeměpisné souřadnice:14.6201724 v.d.   49.9874358 s.š.
Nula vodočtu:315.76[m n. m.]Procento plochy povodí toku:
Stupně povodňové aktivity:[cm][m3s-1]Platnost SPA pro úsek toku:
1.SPA (bdělost)401.322Kuří - ústí do Botiče
2.SPA (pohotovost)501.886Kritické místo:
3.SPA (ohrožení)703.344
Průměrný roční stav:4[cm]N-leté průtoky:Q1Q5Q10Q50Q100
Průměrný roční průtok:0.072[m3s-1][m3s-1]1.34.66.914.519
Odesilatel zpráv:Četnost hlášení SPA:I.
 II.
 III.
Nejvyšší zaznamenané vodní stavy:
[cm]V. - XI.
  
  
  
  
  
  
  
  
[cm]XII. - IV.
  
  
  
  
  
  
  
  
Popis umístění profilu:
Mapa v měřítku 1:50 000:
 
209c[ Generováno : 27.05.2022]