Evidenční list hlásného profilu č.75a Stanice kategorie : A

Export detailu stanice do PDF souboru
Tisk stránky
Tok:LabeStanice:Kostelec nad Labem
Kraj:Středočeský krajORP:NeratoviceObec:Kostelec nad Labem
Provozovatel:ČHMÚ Praha
Centrum automatizovaného sběru dat:CPP ČHMÚ Praha
Staničení:856.92[km]Číslo hydrologického pořadí:1-05-04-012
Plocha povodí:13183.73[km2]Zeměpisné souřadnice:14,5923998 v.d.   50,238063 s.š.
Nula vodočtu:157.83[m.n.m.]Procento plochy povodí toku:25.6
Stupně povodňové aktivity:[cm][m3s-1]Platnost SPA pro úsek toku:
1.SPA (bdělost)520Labe v úseku od ústí řeky Jizery po ústí řeky Vltavy
2.SPA (pohotovost)620563.186Kritické místo:
3.SPA (ohrožení)680682.184
Průměrný roční stav:[cm]N-leté průtoky:Q1Q5Q10Q50Q100
Průměrný roční průtok:104[m3s-1][m3s-1]44275589612401390
Odesilatel zpráv:Četnost hlášení SPA:I.
 II.
 III.
Nejvyšší zaznamenané vodní stavy:
[cm]V. - XI.
  
  
  
  
  
  
  
  
[cm]XII. - IV.
78203.04.2006
  
  
  
  
  
  
  
Popis umístění profilu :
pod mostem, pravý břeh
Mapa v měřítku 1:50 000 :
 
Umístění profilu
75a[ Generováno : 05.03.2021 ]