Evidenční list hlásného profilu č.109b Stanice kategorie : B

Tok:Smutná (Cedron)Stanice:Božetice
Kraj:Jihočeský krajORP:MilevskoObec:Božetice
Provozovatel:Povodí Vltavy České Budějovice
Centrum automatizovaného sběru dat:VHD Povodí Vltavy Praha
Staničení:30.52[km]Číslo hydrologického pořadí:1-07-04-101
Plocha povodí:78.77[km2]Zeměpisné souřadnice:14,4452464 v.d.   49,4507117 s.š.
Nula vodočtu:435.45[m.n.m.]Procento plochy povodí toku:32
Stupně povodňové aktivity:[cm][m3s-1]Platnost SPA pro úsek toku:
1.SPA (bdělost)23011Božetice - Rataje
2.SPA (pohotovost)25013.9Kritické místo:
3.SPA (ohrožení)29022.6
Průměrný roční stav:80[cm]N-leté průtoky:Q1Q5Q10Q50Q100
Průměrný roční průtok:0.46[m3s-1][m3s-1]1126346175
Odesilatel zpráv:Četnost hlášení SPA:I.
 II.
 III.
Odesilatel podá zprávu:Spojení na adresáta:Příjemce dále vyrozumí:
Nejvyšší zaznamenané vodní stavy:
[cm]V. - XI.
  
  
  
  
  
  
  
  
[cm]XII. - IV.
  
  
  
  
  
  
  
  
Popis umístění profilu :
silniční most, střední pilíř
Mapa v měřítku 1:50 000 :
 
Umístění profilu
109b[ Generováno : 14.05.2021 ]