Evidenční list hlásného profilu č.298a Stanice kategorie : B

Export detailu stanice do PDF souboru
Tisk stránky
Tok:KrupáStanice:Habartice
Kraj:Olomoucký krajORP:ŠumperkObec:Jindřichov
Provozovatel:ČHMÚ Ostrava
Centrum automatizovaného sběru dat:RPP ČHMÚ Ostrava
Staničení:2.3[km]Číslo hydrologického pořadí:4-10-01-0260
Plocha povodí:109.35[km2]Zeměpisné souřadnice:16,9298159 v.d.   50,1026189 s.š.
Nula vodočtu:431.16[m.n.m.]Procento plochy povodí toku:97
Stupně povodňové aktivity:[cm][m3s-1]Platnost SPA pro úsek toku:
1.SPA (bdělost)9011.242od Starého Města po ústí do Moravy
2.SPA (pohotovost)12024.898Kritické místo:
3.SPA (ohrožení)15043.126
Průměrný roční stav:56[cm]N-leté průtoky:Q1Q5Q10Q50Q100
Průměrný roční průtok:2.12[m3s-1][m3s-1]14.133.445.281.1101
Odesilatel zpráv:Četnost hlášení SPA:I.
 II.
 III.
Nejvyšší zaznamenané vodní stavy:
[cm]V. - XI.
25007.07.1997
24001.08.1977
21013.05.1948
16730.05.1971
15011.06.1965
12116.11.1964
  
  
[cm]XII. - IV.
11511.03.1967
11212.04.1952
  
  
  
  
  
  
Popis umístění profilu :
1,7 km nad ústím do Moravy u MVE Habartice, pravý břeh
Mapa v měřítku 1:50 000 :
 
Umístění profilu
298a[ Generováno : 21.01.2021 ]