Evidenční list hlásného profilu č.340a Stanice kategorie : B

Export detailu stanice do PDF souboru
Tisk stránky
Tok:DřevniceStanice:Kašava nad nádrží
Kraj:Zlínský krajORP:ZlínObec:Kašava
Provozovatel:ČHMÚ Brno
Centrum automatizovaného sběru dat:ČHMÚ Brno, VHD Povodí Moravy Brno
Staničení:32.38[km]Číslo hydrologického pořadí:4-13-01-007
Plocha povodí:36.7[km2]Zeměpisné souřadnice:17,7815084 v.d.   49,2888235 s.š.
Nula vodočtu:318.51[m.n.m.]Procento plochy povodí toku:8.4
Stupně povodňové aktivity:[cm][m3s-1]Platnost SPA pro úsek toku:
1.SPA (bdělost)803.944limnigrafická stanice Kašava - VD Slušovice
2.SPA (pohotovost)13011.794Kritické místo:
3.SPA (ohrožení)17019.88
Průměrný roční stav:50[cm]N-leté průtoky:Q1Q5Q10Q50Q100
Průměrný roční průtok:0.385[m3s-1][m3s-1]5.620295875
Odesilatel zpráv:Četnost hlášení SPA:I.1 x denně
OÚ Kašava II.4 x denně
 III.3hodinové hlášení
Odesilatel podá zprávu:Spojení na adresáta:Příjemce dále vyrozumí:
KOPIS HZS Zlín950670299, 950670222, 602590878, 725120510
Nejvyšší zaznamenané vodní stavy:
[cm]V. - XI.
  
  
  
  
  
  
  
  
[cm]XII. - IV.
  
  
  
  
  
  
  
  
Popis umístění profilu :
cca 100 m nad ČOV Kašava, pravý břeh
Mapa v měřítku 1:50 000 :
 
Umístění profilu
340a[ Generováno : 05.03.2021 ]