Evidenční list hlásného profilu č.248a Stanice kategorie : B

Tok:LabeStanice:Děčín
Kraj:Ústecký krajORP:DěčínObec:Děčín
Provozovatel:ČHMÚ Praha
Centrum automatizovaného sběru dat:CPP ČHMÚ Praha
Staničení:740.52[km]Číslo hydrologického pořadí:1-14-04-001
Plocha povodí:51120.39[km2]Zeměpisné souřadnice:14,2094127 v.d.   50,7822256 s.š.
Nula vodočtu:120.06[m n. m.]Procento plochy povodí toku:99.4
Stupně povodňové aktivity:[cm][m3s-1]Platnost SPA pro úsek toku:
1.SPA (bdělost)400748.75od ústí Ploučnice do Labe v Děčíně po ústí Kamenice v Hřensku
2.SPA (pohotovost)4901050.8Kritické místo:
3.SPA (ohrožení)5601320.1
Průměrný roční stav:228[cm]N-leté průtoky:Q1Q5Q10Q50Q100
Průměrný roční průtok:315[m3s-1][m3s-1]13002300276039004410
Odesilatel zpráv:Četnost hlášení SPA:I.1 x denně
 II.4 x denně
 III.3hodinové hlášení
Odesilatel podá zprávu:Spojení na adresáta:Příjemce dále vyrozumí:
Nejvyšší zaznamenané vodní stavy:
[cm]V. - XI.
  
  
  
  
  
  
  
  
[cm]XII. - IV.
  
  
  
  
  
  
  
  
Popis umístění profilu :
130 m pod Tyršovým mostem, pravý břeh
Mapa v měřítku 1:50 000 :
 
Umístění profilu
248a[ Generováno : 13.06.2021 ]