Evidenční list hlásného profilu č.5a Stanice kategorie : A

Tok:LabeStanice:Vestřev
Kraj:Královéhradecký krajORP:TrutnovObec:Čermná
Provozovatel:ČHMÚ Hradec Králové
Centrum automatizovaného sběru dat:RPP ČHMÚ Hradec Králové
Staničení:1051[km]Číslo hydrologického pořadí:1-01-01-033
Plocha povodí:299.99[km2]Zeměpisné souřadnice:15,7419667 v.d.   50,5143872 s.š.
Nula vodočtu:331.2[m n. m.]Procento plochy povodí toku:0.6
Stupně povodňové aktivity:[cm][m3s-1]Platnost SPA pro úsek toku:
1.SPA (bdělost)11042.089od ústí Malého Labe po VD Les Království
2.SPA (pohotovost)13557.728Kritické místo:
3.SPA (ohrožení)16075.148
Průměrný roční stav:39[cm]N-leté průtoky:Q1Q5Q10Q50Q100
Průměrný roční průtok:6.86[m3s-1][m3s-1]55.8119151238281
Odesilatel zpráv:Četnost hlášení SPA:I.2x denně
OÚ Dolní Olešnice II.3x denně
 III.3hodinové hlášení
Odesilatel podá zprávu:Spojení na adresáta:Příjemce dále vyrozumí:
MěÚ TrutnovKrÚ Královéhradeckého kraje
MěÚ Dvůr Králové nad Labem
RPP ČHMÚ Hradec Králové495436257, 604290293VHD Povodí Labe Hradec Králové
Nejvyšší zaznamenané vodní stavy:
[cm]V. - XI.
35402.06.2013
31007.08.2006
16425.06.2013
14518.11.2004
12525.06.2009
  
  
  
[cm]XII. - IV.
20731.03.2006
19207.12.2007
17619.01.2007
16821.03.2004
16701.03.2008
14029.04.2012
13929.02.2012
12918.04.2013
Popis umístění profilu :
100 m pod jezem MVE Vestřev, pravý břeh
Mapa v měřítku 1:50 000 :
 
Umístění profilu
5a[ Generováno : 13.06.2021 ]