Evidenční list hlásného profilu č.23a Stanice kategorie : B

Export detailu stanice do PDF souboru
Tisk stránky
Tok:Tichá OrliceStanice:Dolní Libchavy
Kraj:Pardubický krajORP:Ústí nad OrlicíObec:Libchavy
Provozovatel:ČHMÚ Hradec Králové
Centrum automatizovaného sběru dat:RPP ČHMÚ Hradec Králové
Staničení:51.3[km]Číslo hydrologického pořadí:1-02-02-033
Plocha povodí:304.06[km2]Zeměpisné souřadnice:16,3957641 v.d.   49,988488 s.š.
Nula vodočtu:325.92[m.n.m.]Procento plochy povodí toku:40.3
Stupně povodňové aktivity:[cm][m3s-1]Platnost SPA pro úsek toku:
1.SPA (bdělost)23546.537Ústí nad Orlicí - Ćernovír
2.SPA (pohotovost)28070.135Kritické místo:
3.SPA (ohrožení)32098.023
Průměrný roční stav:41[cm]N-leté průtoky:Q1Q5Q10Q50Q100
Průměrný roční průtok:4.33[m3s-1][m3s-1]43.990.2114175205
Odesilatel zpráv:Četnost hlášení SPA:I.2 x denně
OÚ Libchavy II.3 x denně
 III.3hodinové hlášení
Odesilatel podá zprávu:Spojení na adresáta:Příjemce dále vyrozumí:
MěÚ Ústí nad OrlicíMěÚ Vysoké Mýto
RPP ČHMÚ Hradec Králové495436257, 604290293VHD Povodí Labe Hradec Králové
Nejvyšší zaznamenané vodní stavy:
[cm]V. - XI.
43207.07.1997
20422.07.2011
  
  
  
  
  
  
[cm]XII. - IV.
34906.01.1982
32831.03.2006
32012.03.1981
31801.01.1987
30513.01.1976
30203.01.2003
29610.03.2000
29119.03.2005
Popis umístění profilu :
pod silničním nadjezdem spojujícím Ústí n. O. s Libchavami, pravý břeh
Mapa v měřítku 1:50 000 :
 
Umístění profilu
23a[ Generováno : 15.04.2021 ]