Evidenční list hlásného profilu č.24a Stanice kategorie : B

Export detailu stanice do PDF souboru
Tisk stránky
Tok:TřebovkaStanice:Ústí nad Orlicí
Kraj:Pardubický krajORP:Ústí nad OrlicíObec:Ústí nad Orlicí
Provozovatel:ČHMÚ Hradec Králové
Centrum automatizovaného sběru dat:RPP ČHMÚ Hradec Králové
Staničení:3.4[km]Číslo hydrologického pořadí:1-02-02-056
Plocha povodí:174.16[km2]Zeměpisné souřadnice:16,4146892 v.d.   49,9538324 s.š.
Nula vodočtu:332.95[m.n.m.]Procento plochy povodí toku:88.9
Stupně povodňové aktivity:[cm][m3s-1]Platnost SPA pro úsek toku:
1.SPA (bdělost)12013.266Dlouhá Třebová - Ústí nad Orlicí
2.SPA (pohotovost)14017.458Kritické místo:
3.SPA (ohrožení)16021.751
Průměrný roční stav:40[cm]N-leté průtoky:Q1Q5Q10Q50Q100
Průměrný roční průtok:1.09[m3s-1][m3s-1]8.9825.636.673.194.1
Odesilatel zpráv:Četnost hlášení SPA:I.2 x denně
MěÚ Ústí nad Orlicí II.3 x denně
 III.3hodinové hlášení
Odesilatel podá zprávu:Spojení na adresáta:Příjemce dále vyrozumí:
OÚ Dlouhá Třebová
RPP ČHMÚ Hradec Králové495436257, 604290293VHD Povodí Labe Hradec Králové
Nejvyšší zaznamenané vodní stavy:
[cm]V. - XI.
32108.07.1997
16320.07.2001
16012.07.1984
13824.07.2010
13222.07.2009
  
  
  
[cm]XII. - IV.
18012.03.1981
17403.01.2003
17019.03.2005
15403.03.1999
15324.12.1988
  
  
  
Popis umístění profilu :
u železničního mostu v Hylvátech, pravý břeh
Mapa v měřítku 1:50 000 :
 
Umístění profilu
24a[ Generováno : 16.01.2021 ]