Evidenční list hlásného profilu č.35a Stanice kategorie : B

Export detailu stanice do PDF souboru
Tisk stránky
Tok:ChrudimkaStanice:Přemilov
Kraj:Pardubický krajORP:ChrudimObec:Seč
Provozovatel:ČHMÚ Hradec Králové
Centrum automatizovaného sběru dat:RPP ČHMÚ Hradec Králové
Staničení:58.1[km]Číslo hydrologického pořadí:1-03-03-025
Plocha povodí:204.19[km2]Zeměpisné souřadnice:15,6844453 v.d.   49,8039606 s.š.
Nula vodočtu:491.97[m.n.m.]Procento plochy povodí toku:23.8
Stupně povodňové aktivity:[cm][m3s-1]Platnost SPA pro úsek toku:
1.SPA (bdělost)14016.393Přemilov - Travná
2.SPA (pohotovost)19533.582Kritické místo:
3.SPA (ohrožení)23550.1
Průměrný roční stav:78[cm]N-leté průtoky:Q1Q5Q10Q50Q100
Průměrný roční průtok:2.19[m3s-1][m3s-1]22.854.872.6123149
Odesilatel zpráv:Četnost hlášení SPA:I.2 x denně
OÚ Seč II.3 x denně
 III.3hodinové hlášení
Odesilatel podá zprávu:Spojení na adresáta:Příjemce dále vyrozumí:
MěÚ Chrudim469645111
OÚ Rušinov
VHD Povodí Labe Hradec Králové495088730
Nejvyšší zaznamenané vodní stavy:
[cm]V. - XI.
22414.08.2002
21908.07.1997
20708.08.2006
19804.05.1987
19220.07.1997
  
  
  
[cm]XII. - IV.
23829.03.2006
19519.03.2005
  
  
  
  
  
  
Popis umístění profilu :
přítok do VD Seč, v lese 2 km východně od Klokočova, levý břeh
Mapa v měřítku 1:50 000 :
 
Umístění profilu
35a[ Generováno : 21.01.2021 ]