Evidenční list hlásného profilu č.138a Stanice kategorie : B

Export detailu stanice do PDF souboru
Tisk stránky
Tok:Borovský potokStanice:Stříbrné Hory
Kraj:VysočinaORP:Havlíčkův BrodObec:Stříbrné Hory
Provozovatel:ČHMÚ Praha
Centrum automatizovaného sběru dat:
Staničení:1[km]Číslo hydrologického pořadí:1-09-01-032
Plocha povodí:71.29[km2]Zeměpisné souřadnice:15,7019301 v.d.   49,599662 s.š.
Nula vodočtu:438.53[m.n.m.]Procento plochy povodí toku:
Stupně povodňové aktivity:[cm][m3s-1]Platnost SPA pro úsek toku:
1.SPA (bdělost)1205.677Stříbrné Hory - ústí Borovského potoka
2.SPA (pohotovost)1509.396Kritické místo:
3.SPA (ohrožení)18013.29
Průměrný roční stav:29[cm]N-leté průtoky:Q1Q5Q10Q50Q100
Průměrný roční průtok:0.559[m3s-1][m3s-1]1223284248
Odesilatel zpráv:Četnost hlášení SPA:I.
MěÚ Havlíčkův Brod II.
 III.
Odesilatel podá zprávu:Spojení na adresáta:Příjemce dále vyrozumí:
MěÚ Světlá nad Sázavou569496620, 724180514
HZS Havlíčkův Brod569421211
VHD Povodí Vltavy Praha257329425, 724067719
CPP ČHMÚ Praha244032315, 244032313
KrÚ kraje Vysočina564602267, 724650117
Nejvyšší zaznamenané vodní stavy:
[cm]V. - XI.
18013.08.2002
  
  
  
  
  
  
  
[cm]XII. - IV.
  
  
  
  
  
  
  
  
Popis umístění profilu :
pod silničním mostem ca 1 km nad ústím Borovského potoka, pravý břeh
Mapa v měřítku 1:50 000 :
 
Umístění profilu
138a[ Generováno : 05.03.2021 ]