Evidenční list hlásného profilu č.223 Stanice kategorie : A

Export detailu stanice do PDF souboru
Tisk stránky
Tok:SvatavaStanice:Svatava
Kraj:Karlovarský krajORP:SokolovObec:Svatava
Provozovatel:Povodí Ohře Chomutov
Centrum automatizovaného sběru dat:VHD Povodí Ohře Chomutov, RPP ČHMÚ Ústí nad Labem
Staničení:1.1[km]Číslo hydrologického pořadí:1-13-01-1250-0-00-40
Plocha povodí:290.46[km2]Zeměpisné souřadnice:12,6292776 v.d.   50,1881987 s.š.
Nula vodočtu:400.21[m.n.m.]Procento plochy povodí toku:99.7
Stupně povodňové aktivity:[cm][m3s-1]Platnost SPA pro úsek toku:
1.SPA (bdělost)12026.728ústí Rotavy - ústí Svatavy
2.SPA (pohotovost)250114.645Kritické místo:
3.SPA (ohrožení)320Oloví - Lipec, Svatava - Olšičky
Průměrný roční stav:[cm]N-leté průtoky:Q1Q5Q10Q50Q100
Průměrný roční průtok:4.51[m3s-1][m3s-1]25.75673.9128157
Odesilatel zpráv:Četnost hlášení SPA:I.1 x denně
Povodí Ohře Chomutov II.4 x denně
 III.3hodinové hlášení
Odesilatel podá zprávu:Spojení na adresáta:Příjemce dále vyrozumí:
KrÚ Karlovarského kraje725050014, 736650204, fax 353502238
OPIS HZS Karlovarského kraje950370112-115, 950370118
MěÚ SokolovMagistrát města Karlovy Vary
RPP ČHMÚ Ústí nad Labem472706046
Nejvyšší zaznamenané vodní stavy:
[cm]V. - XI.
21213.08.2002
20402.06.2013
17401.11.1998
16823.11.2004
15501.09.1995
14815.09.1998
  
  
[cm]XII. - IV.
19201.04.2006
19104.02.2004
17910.03.2000
15403.01.2003
14719.03.2005
14312.04.2008
13830.01.1995
13607.12.2007
Popis umístění profilu :
cca 100 m pod silničním mostem v obci Svatava, levý břeh
Mapa v měřítku 1:50 000 :
 
Umístění profilu
223[ Generováno : 15.04.2021 ]