Evidenční list hlásného profilu č.196 Stanice kategorie : A

Tok:StřelaStanice:Plasy
Kraj:Plzeňský krajORP:KraloviceObec:Plasy
Provozovatel:ČHMÚ Plzeň
Centrum automatizovaného sběru dat:RPP ČHMÚ Plzeň
Staničení:16.3[km]Číslo hydrologického pořadí:1-11-02-0690-0-00-30
Plocha povodí:773.83[km2]Zeměpisné souřadnice:13,3904012 v.d.   49,9334505 s.š.
Nula vodočtu:316.88[m.n.m.]Procento plochy povodí toku:84
Stupně povodňové aktivity:[cm][m3s-1]Platnost SPA pro úsek toku:
1.SPA (bdělost)12019.384Plasy - ústí do Berounky
2.SPA (pohotovost)16033.454Kritické místo:
3.SPA (ohrožení)20051.099Nebřeziny
Průměrný roční stav:46[cm]N-leté průtoky:Q1Q5Q10Q50Q100
Průměrný roční průtok:2.99[m3s-1][m3s-1]31.784.2115207256
Odesilatel zpráv:Četnost hlášení SPA:I.1 x denně
OÚ Plasy II.4 x denně
 III.3hodinové hlášení
Odesilatel podá zprávu:Spojení na adresáta:Příjemce dále vyrozumí:
MěÚ Kralovice373300211, 724180743, 724181150KrÚ Plzeňského kraje
OÚ KorytaOPIS HZS Plzeň-sever, MěÚ Rokycany
Nejvyšší zaznamenané vodní stavy:
[cm]V. - XI.
32808.05.1978
23330.05.1965
23102.06.2013
21013.08.2002
20710.06.2013
  
  
  
[cm]XII. - IV.
32015.03.1947
25625.03.1955
24614.01.2011
23019.03.2005
22903.01.2003
22513.03.1981
21005.01.1982
20813.03.1979
Popis umístění profilu :
pod silničním mostem v Plasech, levý břeh
Mapa v měřítku 1:50 000 :
 
Umístění profilu
196[ Generováno : 14.05.2021 ]