Evidenční list hlásného profilu č.164 Stanice kategorie : A

Export detailu stanice do PDF souboru
Tisk stránky
Tok:Kosový potokStanice:Třebel
Kraj:Plzeňský krajORP:StříbroObec:Černošín
Provozovatel:ČHMÚ Plzeň
Centrum automatizovaného sběru dat:RPP ČHMÚ Plzeň
Staničení:4.77[km]Číslo hydrologického pořadí:1-10-01-0710-0-00-30
Plocha povodí:216.54[km2]Zeměpisné souřadnice:12,8391609 v.d.   49,8264745 s.š.
Nula vodočtu:425.83[m.n.m.]Procento plochy povodí toku:95.2
Stupně povodňové aktivity:[cm][m3s-1]Platnost SPA pro úsek toku:
1.SPA (bdělost)10018.304Třebel - Stříbro
2.SPA (pohotovost)13524.173Kritické místo:
3.SPA (ohrožení)19036.988Ošelín, Svojšín
Průměrný roční stav:[cm]N-leté průtoky:Q1Q5Q10Q50Q100
Průměrný roční průtok:1.49[m3s-1][m3s-1]11.329.239.670.186.2
Odesilatel zpráv:Četnost hlášení SPA:I.1 x denně
OÚ Černošín II.4 x denně
 III.3hodinové hlášení
Odesilatel podá zprávu:Spojení na adresáta:Příjemce dále vyrozumí:
OÚ Svojšín374693112, 606541529KrÚ Plzeňského kraje
MěÚ Stříbro374801150, 724183961, 374801101OPIS HZS Tachov
Nejvyšší zaznamenané vodní stavy:
[cm]V. - XI.
30012.07.1954
30006.08.1955
26728.05.2006
21413.08.2002
19001.07.1966
15608.05.1978
  
  
[cm]XII. - IV.
27003.03.1956
21706.01.1982
21408.12.1974
21203.01.2003
21014.01.2011
20014.02.1958
19803.04.1965
19807.01.1968
Popis umístění profilu :
pod silničním mostem Planá - Černošín (mimo obec), pravý břeh
Mapa v měřítku 1:50 000 :
 
Umístění profilu
164[ Generováno : 05.03.2021 ]