Evidenční list hlásného profilu č.167 Stanice kategorie : A

Export detailu stanice do PDF souboru
Tisk stránky
Tok:MžeStanice:Stříbro
Kraj:Plzeňský krajORP:StříbroObec:Stříbro
Provozovatel:ČHMÚ Plzeň
Centrum automatizovaného sběru dat:RPP ČHMÚ Plzeň
Staničení:41.8[km]Číslo hydrologického pořadí:1-10-01-1280-0-00-40
Plocha povodí:1144.01[km2]Zeměpisné souřadnice:13,0085964 v.d.   49,7522417 s.š.
Nula vodočtu:354.44[m.n.m.]Procento plochy povodí toku:62.8
Stupně povodňové aktivity:[cm][m3s-1]Platnost SPA pro úsek toku:
1.SPA (bdělost)15041.375Stříbro - Hracholusky
2.SPA (pohotovost)18058.628Kritické místo:
3.SPA (ohrožení)22083.769Stříbro
Průměrný roční stav:[cm]N-leté průtoky:Q1Q5Q10Q50Q100
Průměrný roční průtok:6.83[m3s-1][m3s-1]51.2102130212255
Odesilatel zpráv:Četnost hlášení SPA:I.1 x denně
MěÚ Stříbro II.4 x denně
 III.3hodinové hlášení
Odesilatel podá zprávu:Spojení na adresáta:Příjemce dále vyrozumí:
KrÚ Plzeňského kraje377195330, 606659897
OPIS HZS Tachov
Nejvyšší zaznamenané vodní stavy:
[cm]V. - XI.
45030.09.1890
31028.05.2006
29013.08.2002
22203.06.2013
  
  
  
  
[cm]XII. - IV.
41505.02.1909
36431.01.1982
33714.03.1947
31914.03.1940
31114.01.2011
31003.01.2003
30301.03.1931
27204.03.1956
Popis umístění profilu :
východní okraj města Stříbra - pod ČOV, pravý břeh
Mapa v měřítku 1:50 000 :
 
Umístění profilu
167[ Generováno : 05.03.2021 ]