Evidenční list hlásného profilu č.176 Stanice kategorie : A

Export detailu stanice do PDF souboru
Tisk stránky
Tok:RadbuzaStanice:Lhota
Kraj:Plzeňský krajORP:PlzeňObec:Lhota
Provozovatel:ČHMÚ Plzeň
Centrum automatizovaného sběru dat:RPP ČHMÚ Plzeň
Staničení:14.1[km]Číslo hydrologického pořadí:1-10-02-1020-0-00-50
Plocha povodí:1181.82[km2]Zeměpisné souřadnice:13,3258316 v.d.   49,6888073 s.š.
Nula vodočtu:313.96[m.n.m.]Procento plochy povodí toku:53.7
Stupně povodňové aktivity:[cm][m3s-1]Platnost SPA pro úsek toku:
1.SPA (bdělost)20033.685Lhota - VD České údolí
2.SPA (pohotovost)26050.607Kritické místo:
3.SPA (ohrožení)31085.828Lhota
Průměrný roční stav:[cm]N-leté průtoky:Q1Q5Q10Q50Q100
Průměrný roční průtok:5.28[m3s-1][m3s-1]33.783.3114209261
Odesilatel zpráv:Četnost hlášení SPA:I.1 x denně
OÚ Lhota II.4 x denně
 III.3hodinové hlášení
Odesilatel podá zprávu:Spojení na adresáta:Příjemce dále vyrozumí:
Magistrát města Plzně378033200, 724602809, fax 377033202KrÚ Plzeňského kraje
ÚMO Plzeň 3378036400, 602641460OPIS HZS Plzeň-město
Nejvyšší zaznamenané vodní stavy:
[cm]V. - XI.
43213.08.2002
36309.05.1978
36303.07.1987
34131.05.1986
33503.06.2013
31623.08.1977
31321.07.1981
  
[cm]XII. - IV.
35303.01.2003
34427.02.1997
32221.01.1986
32001.02.1982
31813.03.1979
31827.01.1995
31409.01.2011
  
Popis umístění profilu :
jihovýchodní okraj obce Lhota, levý břeh
Mapa v měřítku 1:50 000 :
 
Umístění profilu
176[ Generováno : 21.01.2021 ]