PDF evidenčního listu ke stažení

Evidenční list hlásného profilu č.228
Stanice kategorie : A

Tok:TepláStanice:VD Březová
Kraj:Karlovarský krajORP:Karlovy VaryObec:Březová
Provozovatel:Povodí Ohře Chomutov
Centrum automatizovaného sběru dat:VHD Povodí Ohře Chomutov, RPP ČHMÚ Ústí nad Labem
Staničení:8[km]Číslo hydrologického pořadí:1-13-02-0210-2-00
Plocha povodí:271.766[km2]Zeměpisné souřadnice:12.8595788 v.d.   50.195423 s.š.
Nula vodočtu:410.37[m n. m.]Procento plochy povodí toku:70.6
Stupně povodňové aktivity:[cm][m3s-1]Platnost SPA pro úsek toku:
1.SPA (bdělost)7230VD Březová - ústí do Ohře
2.SPA (pohotovost)9550Kritické místo:
3.SPA (ohrožení)11370Březová, Karlovy Vary
Průměrný roční stav:17[cm]N-leté průtoky:Q1Q5Q10Q50Q100
Průměrný roční průtok:2.4[m3s-1][m3s-1]35.157.170.2115140
Odesilatel zpráv:Četnost hlášení SPA:I.1 x denně
Povodí Ohře Chomutov II.4 x denně
 III.3hodinové hlášení
Odesilatel podá zprávu:Spojení na adresáta:Příjemce dále vyrozumí:
KrÚ Karlovarského kraje725050014, 736650204, fax 353502238
OPIS HZS Karlovarského kraje950370112-115, 950370118
Magistrát města Karlovy Vary353118737MěÚ Ostrov
Nejvyšší zaznamenané vodní stavy:
[cm]V. - XI.
10209.05.1978
9703.06.2013
8522.07.1980
8022.11.1992
7522.09.1963
7401.05.1981
7217.05.1959
5807.11.1991
[cm]XII. - IV.
12812.01.1976
12028.12.1948
12011.03.1981
11914.01.2011
11610.04.1987
10406.01.1982
10218.03.2005
10031.03.2006
Popis umístění profilu:
150 m pod hrází VD, pravý břeh
Mapa v měřítku 1:50 000:
 
228[ Generováno : 07.08.2022]