PDF evidenčního listu ke stažení

Evidenční list hlásného profilu č.363Stanice kategorie : A

Tok:DyjeStanice:Hevlín
Kraj:Jihomoravský krajORP:ZnojmoObec:Hevlín
Provozovatel:Povodí Moravy Brno
Centrum automatizovaného sběru dat:VHD Povodí Moravy Brno
Staničení:81.55[km]Číslo hydrologického pořadí:4-14-02-0750
Plocha povodí:3124.72[km2]Zeměpisné souřadnice:16.3793053 v.d.   48.7433509 s.š.
Nula vodočtu:175.7[m n. m.]Procento plochy povodí toku:23
Stupně povodňové aktivity:[cm][m3s-1]Platnost SPA pro úsek toku:
1.SPA (bdělost)24066Hevlín - Travní Dvůr
2.SPA (pohotovost)380140Kritické místo:
3.SPA (ohrožení)500216
Průměrný roční stav:50[cm]N-leté průtoky:Q1Q5Q10Q50Q100
Průměrný roční průtok:8.9[m3s-1][m3s-1]70138170247282
Odesilatel zpráv:Četnost hlášení SPA:I.1 x denně
 II.4 x denně
 III.3hodinové hlášení
Nejvyšší zaznamenané vodní stavy:
[cm]V. - XI.
  
  
  
  
  
  
  
  
[cm]XII. - IV.
52331.03.2006
  
  
  
  
  
  
  
Popis umístění profilu:
20 m nad mostem k hranici, levý břeh
Mapa v měřítku 1:50 000:
 
363[ Generováno : 27.07.2021]