Evidenční list hlásného profilu č.37 Stanice kategorie : A

Export detailu stanice do PDF souboru
Tisk stránky
Tok:ChrudimkaStanice:Svídnice
Kraj:Pardubický krajORP:ChrudimObec:Svídnice
Provozovatel:ČHMÚ Hradec Králové
Centrum automatizovaného sběru dat:RPP ČHMÚ Hradec Králové, VHD Povodí Labe Hradec Králové
Staničení:30.3[km]Číslo hydrologického pořadí:1-03-03-031
Plocha povodí:274.17[km2]Zeměpisné souřadnice:15,8108131 v.d.   49,8810594 s.š.
Nula vodočtu:300.04[m.n.m.]Procento plochy povodí toku:31.8
Stupně povodňové aktivity:[cm][m3s-1]Platnost SPA pro úsek toku:
1.SPA (bdělost)10429.97VD Práčov - ústí Novohradky
2.SPA (pohotovost)13450.318Kritické místo:
3.SPA (ohrožení)14457.981Slatiňany-Škrovád, Janderov, Píšťovy, Májov, Tuněchody
Průměrný roční stav:37[cm]N-leté průtoky:Q1Q5Q10Q50Q100
Průměrný roční průtok:2.74[m3s-1][m3s-1]23.956.474.2124150
Odesilatel zpráv:Četnost hlášení SPA:I.2 x denně
OÚ Svídnice II.3 x denně
 III.3hodinové hlášení
Odesilatel podá zprávu:Spojení na adresáta:Příjemce dále vyrozumí:
MěÚ Chrudim469645111Magistrát města Pardubic
MěÚ Slatiňany
RPP ČHMÚ Hradec Králové495436257, 604290293VHD Povodí Labe Hradec Králové
Nejvyšší zaznamenané vodní stavy:
[cm]V. - XI.
15508.07.1997
13022.10.1960
11415.05.1962
11319.07.1997
10909.08.2006
10827.06.2013
  
  
[cm]XII. - IV.
12902.04.2006
11006.03.2009
10302.02.1967
10210.02.1966
10015.01.2011
  
  
  
Popis umístění profilu :
100 m pod hrází vodní nádrže Křižanovice, levý břeh
Mapa v měřítku 1:50 000 :
 
Umístění profilu
37[ Generováno : 21.01.2021 ]