Evidenční list hlásného profilu č.66 Stanice kategorie : B

Export detailu stanice do PDF souboru
Tisk stránky
Tok:JizeraStanice:Dolní Sytová
Kraj:Liberecký krajORP:SemilyObec:Háje nad Jizerou
Provozovatel:ČHMÚ Praha
Centrum automatizovaného sběru dat:
Staničení:119.8[km]Číslo hydrologického pořadí:1-05-01-027
Plocha povodí:321.64[km2]Zeměpisné souřadnice:15,4414487 v.d.   50,6246165 s.š.
Nula vodočtu:374.09[m.n.m.]Procento plochy povodí toku:14.7
Stupně povodňové aktivity:[cm][m3s-1]Platnost SPA pro úsek toku:
1.SPA (bdělost)180100.463od ústí Jizerky po ústí Kamenice
2.SPA (pohotovost)240170.413Kritické místo:
3.SPA (ohrožení)320269.527Dolní Sytová, Benešov u Semil
Průměrný roční stav:72[cm]N-leté průtoky:Q1Q5Q10Q50Q100
Průměrný roční průtok:8.86[m3s-1][m3s-1]113219270400462
Odesilatel zpráv:Četnost hlášení SPA:I.1 x denně
 II.2 - 3 x denně
 III.3hodinové hlášení
Odesilatel podá zprávu:Spojení na adresáta:Příjemce dále vyrozumí:
Nejvyšší zaznamenané vodní stavy:
[cm]V. - XI.
35809.08.1978
32229.05.1941
30113.08.2002
30014.08.1948
  
  
  
  
[cm]XII. - IV.
  
  
  
  
  
  
  
  
Popis umístění profilu :
pilíř silničního mostu na Peřimov, pravý břeh
Mapa v měřítku 1:50 000 :
 
Umístění profilu
66[ Generováno : 05.03.2021 ]