PDF evidenčního listu ke stažení

Evidenční list hlásného profilu č.81Stanice kategorie : B

Tok:VltavaStanice:Český Krumlov
Kraj:Jihočeský krajORP:Český KrumlovObec:Český Krumlov
Provozovatel:Povodí Vltavy České Budějovice
Centrum automatizovaného sběru dat:VHD Povodí Vltavy Praha
Staničení:285.6[km]Číslo hydrologického pořadí:1-06-01-158
Plocha povodí:1339.22[km2]Zeměpisné souřadnice:14.3036575 v.d.   48.7966758 s.š.
Nula vodočtu:204.539[m n. m.]Procento plochy povodí toku:4.8
Stupně povodňové aktivity:[cm][m3s-1]Platnost SPA pro úsek toku:
1.SPA (bdělost)185Český Krumlov - Zlatá Koruna
2.SPA (pohotovost)200Kritické místo:
3.SPA (ohrožení)220
Průměrný roční stav:122[cm]N-leté průtoky:Q1Q5Q10Q50Q100
Průměrný roční průtok:16.8[m3s-1][m3s-1]89183238402489
Odesilatel zpráv:Četnost hlášení SPA:I.1 x denně
 II.2 x denně
 III.3 hodinové hlášení
Nejvyšší zaznamenané vodní stavy:
[cm]V. - XI.
  
  
  
  
  
  
  
  
[cm]XII. - IV.
  
  
  
  
  
  
  
  
Popis umístění profilu:
na pravém břehu. v zahrádkářské kolonii nad kempem
Mapa v měřítku 1:50 000:
 
81[ Generováno : 27.07.2021]