Evidenční list hlásného profilu č.117 Stanice kategorie : A

Export detailu stanice do PDF souboru
Tisk stránky
Tok:OtavaStanice:Katovice
Kraj:Jihočeský krajORP:StrakoniceObec:Katovice
Provozovatel:ČHMÚ České Budějovice
Centrum automatizovaného sběru dat:RPP ČHMÚ České Budějovice
Staničení:60.8[km]Číslo hydrologického pořadí:1-08-01-125
Plocha povodí:1133.77[km2]Zeměpisné souřadnice:13,8303189 v.d.   49,270442 s.š.
Nula vodočtu:396.96[m.n.m.]Procento plochy povodí toku:29.6
Stupně povodňové aktivity:[cm][m3s-1]Platnost SPA pro úsek toku:
1.SPA (bdělost)180118Střelské Hoštice - Strakonice
2.SPA (pohotovost)220169.261Kritické místo:
3.SPA (ohrožení)280254.659obce ležící na toku
Průměrný roční stav:71[cm]N-leté průtoky:Q1Q5Q10Q50Q100
Průměrný roční průtok:13.8[m3s-1][m3s-1]133227280432510
Odesilatel zpráv:Četnost hlášení SPA:I.2 x denně
 II.3 x denně
 III.3 hodinové hlášení
Odesilatel podá zprávu:Spojení na adresáta:Příjemce dále vyrozumí:
Nejvyšší zaznamenané vodní stavy:
[cm]V. - XI.
38503.09.1888
38013.08.2002
36103.09.1890
33213.09.1899
32812.08.1923
32409.07.1954
30721.11.1930
30730.05.1932
[cm]XII. - IV.
32021.12.1993
  
  
  
  
  
  
  
Popis umístění profilu :
silniční most v Katovicích, pravý břeh
Mapa v měřítku 1:50 000 :
 
Umístění profilu
117[ Generováno : 05.03.2021 ]