Evidenční list hlásného profilu č.150 Stanice kategorie : B

Export detailu stanice do PDF souboru
Tisk stránky
Tok:Želivka (Hejlovka)Stanice:Poříčí
Kraj:VysočinaORP:PelhřimovObec:Křelovice
Provozovatel:Povodí Vltavy Praha
Centrum automatizovaného sběru dat:VHD Povodí Vltavy Praha
Staničení:50.2[km]Číslo hydrologického pořadí:1-09-02-069
Plocha povodí:779.74[km2]Zeměpisné souřadnice:15,1990973 v.d.   49,5367576 s.š.
Nula vodočtu:389.17[m.n.m.]Procento plochy povodí toku:65.6
Stupně povodňové aktivity:[cm][m3s-1]Platnost SPA pro úsek toku:
1.SPA (bdělost)16033.466ústí Trnavy - VD Švihov
2.SPA (pohotovost)20049.924Kritické místo:
3.SPA (ohrožení)26078.595
Průměrný roční stav:79[cm]N-leté průtoky:Q1Q5Q10Q50Q100
Průměrný roční průtok:4.98[m3s-1][m3s-1]49103131204240
Odesilatel zpráv:Četnost hlášení SPA:I.1 x denně
OÚ Křelovice II.2x denně
 III.3x denně
Odesilatel podá zprávu:Spojení na adresáta:Příjemce dále vyrozumí:
HZS Pelhřimov565301511, 566301511
VHD Povodí Vltavy Praha257329425, 724067719
CPP ČHMÚ Praha244032315, 244032313
KrÚ kraje Vysočina564602267, 724650117
Nejvyšší zaznamenané vodní stavy:
[cm]V. - XI.
19314.05.1996
  
  
  
  
  
  
  
[cm]XII. - IV.
  
  
  
  
  
  
  
  
Popis umístění profilu :
cca 50 m pod lávkou pro pěší, levý břeh
Mapa v měřítku 1:50 000 :
 
Umístění profilu
150[ Generováno : 05.03.2021 ]