Evidenční list hlásného profilu č.215 Stanice kategorie : A

Export detailu stanice do PDF souboru
Tisk stránky
Tok:LabeStanice:Mělník
Kraj:Středočeský krajORP:MělníkObec:Mělník
Provozovatel:ČHMÚ Praha
Centrum automatizovaného sběru dat:CPP ČHMÚ Praha
Staničení:836.65[km]Číslo hydrologického pořadí:1-12-03-003
Plocha povodí:41831.53[km2]Zeměpisné souřadnice:14,469377 v.d.   50,3523508 s.š.
Nula vodočtu:152.73[m.n.m.]Procento plochy povodí toku:81.4
Stupně povodňové aktivity:[cm][m3s-1]Platnost SPA pro úsek toku:
1.SPA (bdělost)400815.217Labe od ústí Vltavy po ústí Ohře
2.SPA (pohotovost)5001186.538Kritické místo:
3.SPA (ohrožení)5501407.764horní část Křešic
Průměrný roční stav:270[cm]N-leté průtoky:Q1Q5Q10Q50Q100
Průměrný roční průtok:256[m3s-1][m3s-1]10802060252036404150
Odesilatel zpráv:Četnost hlášení SPA:I.1x denně
 II.4x denně
 III.min 3x denně
Odesilatel podá zprávu:Spojení na adresáta:Příjemce dále vyrozumí:
Nejvyšší zaznamenané vodní stavy:
[cm]V. - XI.
106615.08.2002
64011.07.1954
  
  
  
  
  
  
[cm]XII. - IV.
  
  
  
  
  
  
  
  
Popis umístění profilu :
pod starým silničním mostem, pravý břeh
Mapa v měřítku 1:50 000 :
 
Umístění profilu
215[ Generováno : 21.01.2021 ]