Evidenční list hlásného profilu č.246 Stanice kategorie : A

Export detailu stanice do PDF souboru
Tisk stránky
Tok:PloučniceStanice:Česká Lípa
Kraj:Liberecký krajORP:Česká LípaObec:Česká Lípa
Provozovatel:ČHMÚ Ústí nad Labem
Centrum automatizovaného sběru dat:RPP ČHMÚ Ústí nad Labem
Staničení:36.4[km]Číslo hydrologického pořadí:1-14-03-054
Plocha povodí:623.94[km2]Zeměpisné souřadnice:14,5368925 v.d.   50,682905 s.š.
Nula vodočtu:244.46[m.n.m.]Procento plochy povodí toku:52.6
Stupně povodňové aktivity:[cm][m3s-1]Platnost SPA pro úsek toku:
1.SPA (bdělost)7024.222ústí Svitávky - ústí Robečského potoka
2.SPA (pohotovost)9033.876Kritické místo:
3.SPA (ohrožení)11044.072
Průměrný roční stav:30[cm]N-leté průtoky:Q1Q5Q10Q50Q100
Průměrný roční průtok:4.9[m3s-1][m3s-1]26.361.180133159
Odesilatel zpráv:Četnost hlášení SPA:I.2 x denně
 II.3 x denně
 III.3hodinové hlášení
Odesilatel podá zprávu:Spojení na adresáta:Příjemce dále vyrozumí:
Nejvyšší zaznamenané vodní stavy:
[cm]V. - XI.
23608.08.2010
19519.07.1981
  
  
  
  
  
  
[cm]XII. - IV.
13011.03.2000
12828.01.1953
11015.01.2011
  
  
  
  
  
Popis umístění profilu :
u silničního mostku v centru města, levý břeh
Mapa v měřítku 1:50 000 :
 
Umístění profilu
246[ Generováno : 05.03.2021 ]