Evidenční list hlásného profilu č.250 Stanice kategorie : A

Tok:KameniceStanice:Hřensko
Kraj:Ústecký krajORP:DěčínObec:Hřensko
Provozovatel:ČHMÚ Ústí nad Labem
Centrum automatizovaného sběru dat:RPP ČHMÚ Ústí nad Labem
Staničení:1.23[km]Číslo hydrologického pořadí:1-14-05-027
Plocha povodí:214.9[km2]Zeměpisné souřadnice:14,2511017 v.d.   50,8738986 s.š.
Nula vodočtu:123.21[m n. m.]Procento plochy povodí toku:99
Stupně povodňové aktivity:[cm][m3s-1]Platnost SPA pro úsek toku:
1.SPA (bdělost)8017.145od ústí Chřibské Kamenice - ústí do Labe
2.SPA (pohotovost)11027.905Kritické místo:
3.SPA (ohrožení)14040.377
Průměrný roční stav:29[cm]N-leté průtoky:Q1Q5Q10Q50Q100
Průměrný roční průtok:2.67[m3s-1][m3s-1]18.948.765.9116143
Odesilatel zpráv:Četnost hlášení SPA:I.2 x denně
OÚ Hřensko II.3 x denně
 III.3hodinové hlášení
Odesilatel podá zprávu:Spojení na adresáta:Příjemce dále vyrozumí:
MěÚ Děčín412530057, 412530059, 737213363
OÚ Jetřichovice412555046, 412555001, 602171294
Nejvyšší zaznamenané vodní stavy:
[cm]V. - XI.
22804.07.2009
21309.08.1978
20620.07.1981
18726.07.1997
18120.06.1977
40907.08.2010
  
  
[cm]XII. - IV.
20411.03.1981
19213.01.1976
18531.01.1982
18130.03.1979
18101.02.1985
17514.01.2011
  
  
Popis umístění profilu :
u silničního mostku, pravý břeh
Mapa v měřítku 1:50 000 :
 
Umístění profilu
250[ Generováno : 13.06.2021 ]