Evidenční list hlásného profilu č.64 Stanice kategorie : A

Export detailu stanice do PDF souboru
Tisk stránky
Tok:JizeraStanice:Jablonec nad Jizerou
Kraj:Liberecký krajORP:JilemniceObec:Jablonec nad Jizerou
Provozovatel:ČHMÚ Praha
Centrum automatizovaného sběru dat:CPP ČHMÚ Praha
Staničení:131.75[km]Číslo hydrologického pořadí:1-05-01-013
Plocha povodí:181.31[km2]Zeměpisné souřadnice:15,4383877 v.d.   50,6950962 s.š.
Nula vodočtu:434.78[m.n.m.]Procento plochy povodí toku:8.3
Stupně povodňové aktivity:[cm][m3s-1]Platnost SPA pro úsek toku:
1.SPA (bdělost)15056.765horní tok Jizery po ústí Jizerky
2.SPA (pohotovost)18074.604Kritické místo:
3.SPA (ohrožení)21094.4Jablonec nad Jizerou
Průměrný roční stav:44[cm]N-leté průtoky:Q1Q5Q10Q50Q100
Průměrný roční průtok:5.62[m3s-1][m3s-1]80162203310362
Odesilatel zpráv:Četnost hlášení SPA:I.1 x denně
 II.2 - 3 x denně
 III.3hodinové hlášení
Odesilatel podá zprávu:Spojení na adresáta:Příjemce dále vyrozumí:
Nejvyšší zaznamenané vodní stavy:
[cm]V. - XI.
37713.08.2002
29921.07.2001
22910.09.2001
  
  
  
  
  
[cm]XII. - IV.
28609.03.2000
  
  
  
  
  
  
  
Popis umístění profilu :
u ČOV nad silničním mostem, pravý břeh
Mapa v měřítku 1:50 000 :
 
Umístění profilu
64[ Generováno : 05.03.2021 ]