Evidenční list hlásného profilu č.87 Stanice kategorie : A

Export detailu stanice do PDF souboru
Tisk stránky
Tok:ČernáStanice:Ličov
Kraj:Jihočeský krajORP:KapliceObec:Benešov nad Černou
Provozovatel:ČHMÚ České Budějovice
Centrum automatizovaného sběru dat:RPP ČHMÚ České Budějovice
Staničení:8.9[km]Číslo hydrologického pořadí:1-06-02-030
Plocha povodí:126.45[km2]Zeměpisné souřadnice:14,572118 v.d.   48,7298846 s.š.
Nula vodočtu:585.23[m.n.m.]Procento plochy povodí toku:85
Stupně povodňové aktivity:[cm][m3s-1]Platnost SPA pro úsek toku:
1.SPA (bdělost)10012.713Líčov - ústí do Malše
2.SPA (pohotovost)14021.389Kritické místo:
3.SPA (ohrožení)17029.732usedlost u Mareše
Průměrný roční stav:20[cm]N-leté průtoky:Q1Q5Q10Q50Q100
Průměrný roční průtok:1.56[m3s-1][m3s-1]215779149188
Odesilatel zpráv:Četnost hlášení SPA:I.1 x denně
 II.2 x denně
 III.3 hodinové hlášení
Odesilatel podá zprávu:Spojení na adresáta:Příjemce dále vyrozumí:
Nejvyšší zaznamenané vodní stavy:
[cm]V. - XI.
38208.08.2002
20614.05.1996
18803.08.1991
15719.08.1977
15513.06.1998
14319.06.1979
  
  
[cm]XII. - IV.
  
  
  
  
  
  
  
  
Popis umístění profilu :
silniční most Hradiště - Benešov nad Černou, pravý břeh
Mapa v měřítku 1:50 000 :
 
Umístění profilu
87[ Generováno : 05.03.2021 ]