PDF evidenčního listu ke stažení

Evidenční list hlásného profilu č.91Stanice kategorie : B

Tok:StropniceStanice:Borovany
Kraj:Jihočeský krajORP:Trhové SvinyObec:Borovany
Provozovatel:Povodí Vltavy České Budějovice
Centrum automatizovaného sběru dat:VHD Povodí Vltavy Praha
Staničení:18.8[km]Číslo hydrologického pořadí:1-06-02-056
Plocha povodí:215.55[km2]Zeměpisné souřadnice:14.6414339 v.d.   48.9000326 s.š.
Nula vodočtu:444.28[m n. m.]Procento plochy povodí toku:53.6
Stupně povodňové aktivity:[cm][m3s-1]Platnost SPA pro úsek toku:
1.SPA (bdělost)1809.846Byňov - Pašinovice
2.SPA (pohotovost)21012.469Kritické místo:
3.SPA (ohrožení)26017.419
Průměrný roční stav:44[cm]N-leté průtoky:Q1Q5Q10Q50Q100
Průměrný roční průtok:1.39[m3s-1][m3s-1]134056108136
Odesilatel zpráv:Četnost hlášení SPA:I.1 x denně
 II.2 x denně
 III.3 x denně
Nejvyšší zaznamenané vodní stavy:
[cm]V. - XI.
  
  
  
  
  
  
  
  
[cm]XII. - IV.
  
  
  
  
  
  
  
  
Popis umístění profilu:
silniční most Borovany - Trhové Sviny, levý břeh
Mapa v měřítku 1:50 000:
 
91[ Generováno : 20.09.2021]