Evidenční list hlásného profilu č.111 Stanice kategorie : A

Tok:LužniceStanice:Bechyně
Kraj:Jihočeský krajORP:TáborObec:Bechyně
Provozovatel:ČHMÚ České Budějovice
Centrum automatizovaného sběru dat:RPP ČHMÚ České Budějovice
Staničení:10.55[km]Číslo hydrologického pořadí:1-07-04-112
Plocha povodí:4057.06[km2]Zeměpisné souřadnice:14,4709143 v.d.   49,2884068 s.š.
Nula vodočtu:354.07[m.n.m.]Procento plochy povodí toku:95.7
Stupně povodňové aktivity:[cm][m3s-1]Platnost SPA pro úsek toku:
1.SPA (bdělost)24087.943Tábor - ústí do Vltavy
2.SPA (pohotovost)290140.032Kritické místo:
3.SPA (ohrožení)330186.792Bečice, Dobronice, Bechyně, Koloděje
Průměrný roční stav:144[cm]N-leté průtoky:Q1Q5Q10Q50Q100
Průměrný roční průtok:22.2[m3s-1][m3s-1]111241308488577
Odesilatel zpráv:Četnost hlášení SPA:I.2 x denně
 II.3 x denně
 III.3 x denně
Odesilatel podá zprávu:Spojení na adresáta:Příjemce dále vyrozumí:
Nejvyšší zaznamenané vodní stavy:
[cm]V. - XI.
64016.08.2002
42827.06.1960
39615.08.1960
  
  
  
  
  
[cm]XII. - IV.
53022.03.1940
47819.03.1947
41003.03.1956
38715.03.1988
38111.02.1945
36211.02.1948
35229.03.1987
33131.12.1995
Popis umístění profilu :
cca 150 m pod soutokem se Smutnou, levý břeh
Mapa v měřítku 1:50 000 :
 
Umístění profilu
111[ Generováno : 14.05.2021 ]