Evidenční list hlásného profilu č.119 Stanice kategorie : B

Export detailu stanice do PDF souboru
Tisk stránky
Tok:SpůlkaStanice:Bohumilice
Kraj:Jihočeský krajORP:VimperkObec:Bohumilice
Provozovatel:ČHMÚ České Budějovice
Centrum automatizovaného sběru dat:
Staničení:0.4[km]Číslo hydrologického pořadí:1-08-02-020
Plocha povodí:104.62[km2]Zeměpisné souřadnice:13,8017133 v.d.   49,100008 s.š.
Nula vodočtu:548.49[m.n.m.]Procento plochy povodí toku:99.9
Stupně povodňové aktivity:[cm][m3s-1]Platnost SPA pro úsek toku:
1.SPA (bdělost)21023.592Onšovice - Němětice
2.SPA (pohotovost)25034.931Kritické místo:
3.SPA (ohrožení)29047.73
Průměrný roční stav:100[cm]N-leté průtoky:Q1Q5Q10Q50Q100
Průměrný roční průtok:0.97[m3s-1][m3s-1]1129396884
Odesilatel zpráv:Četnost hlášení SPA:I.1 x denně
 II.2 x denně
 III.3 x denně
Odesilatel podá zprávu:Spojení na adresáta:Příjemce dále vyrozumí:
Nejvyšší zaznamenané vodní stavy:
[cm]V. - XI.
28512.08.2002
  
  
  
  
  
  
  
[cm]XII. - IV.
16021.12.1993
  
  
  
  
  
  
  
Popis umístění profilu :
cca 400 m nad soutokem s Volyňkou, levý břeh
Mapa v měřítku 1:50 000 :
 
Umístění profilu
119[ Generováno : 15.04.2021 ]