Evidenční list hlásného profilu č.365 Stanice kategorie : A

Tok:JevišovkaStanice:VD Jevišovice
Kraj:Jihomoravský krajORP:ZnojmoObec:Jevišovice
Provozovatel:ČHMÚ Brno
Centrum automatizovaného sběru dat:ČHMÚ Brno, VHD Povodí Moravy Brno
Staničení:53.75[km]Číslo hydrologického pořadí:4-14-03-009
Plocha povodí:139.66[km2]Zeměpisné souřadnice:15,9842619 v.d.   48,9916817 s.š.
Nula vodočtu:313.79[m n. m.]Procento plochy povodí toku:18
Stupně povodňové aktivity:[cm][m3s-1]Platnost SPA pro úsek toku:
1.SPA (bdělost)553.369Jevišovka - Výrovice
2.SPA (pohotovost)655.475Kritické místo:
3.SPA (ohrožení)8510.162
Průměrný roční stav:30[cm]N-leté průtoky:Q1Q5Q10Q50Q100
Průměrný roční průtok:0.31[m3s-1][m3s-1]4.78.712.226.436
Odesilatel zpráv:Četnost hlášení SPA:I.1 x denně
Povodí Moravy - obsluha VD Jevišovice II.4 x denně
 III.3hodinové hlášení
Odesilatel podá zprávu:Spojení na adresáta:Příjemce dále vyrozumí:
VHD Povodí Moravy Brno541 211 737, 541 637 250
MěU Jevišovice
Nejvyšší zaznamenané vodní stavy:
[cm]V. - XI.
8829.10.1989
8506.06.1965
8213.08.2002
7814.05.1984
7316.05.1979
7322.09.1984
  
  
[cm]XII. - IV.
8631.12.2002
8313.03.1969
7903.02.1985
7503.02.1966
7524.03.1970
13529.03.2006
  
  
Popis umístění profilu :
u silničního mostu, pravý břeh
Mapa v měřítku 1:50 000 :
 
Umístění profilu
365[ Generováno : 13.06.2021 ]