Evidenční list hlásného profilu č.85 Stanice kategorie : A

Tok:VltavaStanice:Březí
Kraj:Jihočeský krajORP:České BudějoviceObec:Boršov nad Vltavou
Provozovatel:ČHMÚ České Budějovice
Centrum automatizovaného sběru dat:RPP ČHMÚ České Budějovice
Staničení:249.7[km]Číslo hydrologického pořadí:1-06-01-214
Plocha povodí:1825.48[km2]Zeměpisné souřadnice:14,4310678 v.d.   48,9174438 s.š.
Nula vodočtu:399.16[m.n.m.]Procento plochy povodí toku:6.5
Stupně povodňové aktivity:[cm][m3s-1]Platnost SPA pro úsek toku:
1.SPA (bdělost)170112.364Zlatá Koruna - ústí Malše
2.SPA (pohotovost)200156.4Kritické místo:
3.SPA (ohrožení)230206.875Březí, Boršov, Planá, České Budějovice
Průměrný roční stav:65[cm]N-leté průtoky:Q1Q5Q10Q50Q100
Průměrný roční průtok:18.9[m3s-1][m3s-1]113241312515621
Odesilatel zpráv:Četnost hlášení SPA:I.1 x denně
 II.2 x denně
 III.3 hodinové hlášení
Odesilatel podá zprávu:Spojení na adresáta:Příjemce dále vyrozumí:
Nejvyšší zaznamenané vodní stavy:
[cm]V. - XI.
41013.08.2002
27008.07.1954
25023.05.1949
23512.08.1959
  
  
  
  
[cm]XII. - IV.
29703.03.1956
24509.02.1946
24330.12.1947
21821.01.1961
  
  
  
  
Popis umístění profilu :
před vjezdem do areálu těstáren ve Březí, pravý břeh
Mapa v měřítku 1:50 000 :
 
Umístění profilu
85[ Generováno : 14.05.2021 ]